За G - ProDesign България

Рекламна агенция G - ProDesign

предлага огромна гама услуги за рекламата, които са от голямо значение за развитието и потенциала на Вашия бизнес. Извършваните от нас рекламни услуги са съобразени с Вашите предпочитания и изисквания, и ще ви помогнат да запазите своите клиенти доволни, да разработите своя бизнес и преоткриете нови пазари.Ако искате да увеличите продажбите си или да получите по-добра възвращаемост на инвестициите от маркетинговите си стратегии, вие сте на правилното място.Рекламата е една от водещите стратегии за една израстването и оптимизацията на една компания.

Ако искате да възприемете по-проактичен подход за успешното направление на вашия бизнес, обадете ни се сега !
Доверете ни се !

 • Контакти: + 359 895 78 78 02  /  Георги Калчев 
 • office@ g-prodesign.com
 • skype: g-prodesign

Изготвяне и изработка на НАССР (хасеп) система.

Какво е НАССР система за контрол и безопасност на храните ?

• HACCP е съкращение на Hazard Analysis ans Critical Control Point, което в превод означава "Анализ на опасностите и контрол на критичните точки". Критичните точки са точки от технологичния цикъл на храните, в които има вероятност да се появят биологични, химически и физически опасности, които да окажат негативно въздействие на храните и човешкия организъм. Критичните точки за контрол трябва да се управляват, с цел задържане нивото на опасността, нейното намаляване или елиминиране. 

Казано кратко: Система за постигане на безопасност на храните чрез вътрешен контрол на етапите, включително в търговията и сервирането.

Съгласно закона и изискванията на БАБХ всички магазини, заведения, барове, магазин за хранителни стоки и други, трябва да имат изготвени и внедрени Добри практики, Система за самоконтрол и НАССР система – в съответствие с правилата за безопасност на храните и продуктите.

Тази система е задължително преди отварянето на всеки търговски обект.

Ако имате нужда от добре изработен HACCP план и искате той да да работи за вас и за вашия бизнес, и искате това да бъде изпълнено точно, доверете се на G-ProDesign.

Можем да ви съдействаме за изработка на НАССР система за:

 • НАССР система за магазин
 • НАССР система за заведение
 • НАССР система за павилион
 • НАССР система за  бързи закуски
 • НАССР система за магазин за био храни
 • НАССР система за  кафе-сладкарница
 • НАССР система за скара
 • НАССР система за цех за производство на храни 

 

За повече информация - 0895 78 78 02 / Георги Калчев 

 hasep sistema za bezopastnost na hranite

НАССР СИСТЕМА

Системата НАССР, която е научно обоснована и систематизирана, определя специфични опасности и мерки за тяхното контролиране за да се подсигури безопасността на храната. НАССР е средство за оценки на опасностите и установяване на системи за контрол, които фокусират по-скоро върху превенцията отколкото да разчитат на тестове върху крайните продукти. Всяка система НАССР е способна да се приспособява при промени в оборудването или в технологичния процес.

НАССР може да бъде прилагана по цялата хранителна верига , от производството на суровини до крайния потребител и нейното прилагане трябва да бъде съобразено с научни доказателства за съществуването на риск за здравето на човека. Освен подобряване безопасността на храните прилагането на системата НАССР може да осигури други значими ползи. В допълнение прилагането на системата може да улесни инспекциите на регулаторните органи и да улесни международната търговия чрез повишаване на доверието към безопасността на храните.

Успешното прилагане на НАССР предполага пълна отдаденост  на  ръководството и работниците, а също така и многостранен поход, изискващ експертни знания в области като агрономия, ветеринарна медицина, производствени процеси, микробиология, медицина, здравеопазване, хранителни технологии, опазване на околната среда, микробиология, химия и инженерни науки, в зависимост от конкретното изследване. Прилагането на НАССР е съвместимо със Системите за управление на качеството като от типа ISO 9000 и е предпочитаната система  при  управление безопасността на храните в рамките на тези системи.

Целта на НАССР системата е да фокусира върху контрола на ККТ. Изменение в действието на системата е необходимо ако се открие опасност , която налага да бъде контролирана, но не са открити ККТ.

НАССР трябва да се прилага към всяка операция поотделно. Приложението на НАССР трябва да бъде преразгледано и изменено, когато се правят промени в продукта, процеса на производство или етап от него.

 При прилагането но НАССР се изисква гъвкавост с оглед на естеството и мащаба на производство.

 

Възможност за разработване и внедряване и поддържане на НАССР системи

Разработване и внедряване на ДПП  - Добри производствени практики

Разработване и внедряване на ДХП – Добри хигиенни практики

 

За обекти предназначени за търговия на храни – Магазини за хранителни стоки

За ресторанти, кафе-аперитиви, бистра и др. заведения за хранене и питейни заведения

За складове за съхранение на  храни и напитки и търговия с тях

За обекти предназначени за производство на хляб, хлебни  и сладкарски изделия

З а обекти свързани с производство и търговия на фуражи

НАССР СИСТЕМА   Системата НАССР, която е научно обоснована и систематизирана,   определя специфични опасности и мерки за тяхното контролиране за да се   подсигури безопасността на храната. НАССР е средство за оценки на   опасностите и установяване на системи за контрол, които фокусират по-   скоро върху превенцията отколкото да разчитат на тестове върху крайните   продукти. Всяка система НАССР е способна да се приспособява при   промени в оборудването или в технологичния процес.   НАССР може да бъде прилагана по цялата хранителна верига , от   производството на суровини до крайния потребител и нейното прилагане   трябва да бъде съобразено с научни доказателства за съществуването на   риск за здравето на човека. Освен подобряване безопасността на храните   прилагането на системата НАССР може да осигури други значими ползи. В   допълнение прилагането на системата може да улесни инспекциите на   регулаторните органи и да улесни международната търговия чрез   повишаване на доверието към безопасността на храните.   Успешното прилагане на НАССР предполага пълна отдаденост на   ръководството и работниците, а също така и многостранен поход,   изискващ експертни знания в области като агрономия, ветеринарна   медицина, производствени процеси, микробиология, медицина,   здравеопазване, хранителни технологии, опазване на околната среда,   микробиология, химия и инженерни науки, в зависимост от конкретното   изследване. Прилагането на НАССР е съвместимо със Системите за   управление на качеството като от типа ISO 9000 и е предпочитаната   система при управление безопасността на храните в рамките на тези   системи.   Целта на НАССР системата е да фокусира върху контрола на ККТ.   Изменение в действието на системата е необходимо ако се открие   опасност , която налага да бъде контролирана, но не са открити ККТ.   НАССР трябва да се прилага към всяка операция поотделно. Приложението   на НАССР трябва да бъде преразгледано и изменено, когато се правят   промени в продукта, процеса на производство или етап от него.   При прилагането но НАССР се изисква гъвкавост с оглед на естеството и   мащаба на производство.    Възможност за разработване и внедряване и поддържане на   НАССР системи    Разработване и внедряване на ДПП - Добри производствени   практики    Разработване и внедряване на ДХП – Добри хигиенни практики    За обекти предназначени за търговия на храни – Магазини за   хранителни стоки    За ресторанти, кафе-аперитиви, бистра и др. заведения за   хранене и питейни заведения    За складове за съхранение на храни и напитки и търговия с   тях    За обекти предназначени за производство на хляб, хлебни и   сладкарски изделия    З а обекти свързани с производство и търговия на фуражи

Пишете ни

Имате въпрос или запитване към рекламна агенция G-ProDesign ?

За всякакви въпроси не се колебайте да се свържете с нас на посочените телефони или използвайте формата за запитване.
Пишете ни

Уеб услуги

Изработка на уеб сайтове

Изработка и поддръжка на уеб сайтове, уеб системи, фирмен софтуер и др. за вашия бизнес

Виж още

Уеб дизайн

Креативен Уеб дизайн съобразен с изискванията на нашите клиентите

Виж още

JOOMLA

Изработка на уеб сайтове с Joomla система, за лесен достъп на клиентите.

Виж още 

WORDPRESS

Изработка на сайтове с Wordpress платформа, за лесен достъп на клиентите.

Виж още

Фейсбук страница - LIKE

Контакти

Доволни клиенти в областта на печатната реклама:

100%
Доволни клиенти в областъа на уеб рекламата:
100%